Prelegenci

Trener biznesu, coach zespołowy, konsultant. W 2013 roku ukończyła Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, a od 2014 roku systematycznie prowadzi szkolenia dla placówek medycznych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych. Jej klientami są zarówno duże szpitale państwowe, prywatne kliniki jak i przychodnie rodzinne i specjalistyczne.

Aleksandra Laskowska

Trener biznesu, coach zespołowy, konsultant. W 2013 roku ukończyła Akademię Trenerów Biznesu Grupy SET, a od 2014 roku systematycznie prowadzi szkolenia dla placówek medycznych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych. Jej klientami są zarówno duże szpitale państwowe, prywatne kliniki jak i przychodnie rodzinne i specjalistyczne.
Jest doświadczonym trenerem, managerem placówki medycznej, Inspektorem Ochrony Danych, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Bezpieczeństwa Informacji według normy ISO/IEC 27001:2017 i ISO/IEC 27701:2019, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:2018 oraz autorką bloga rejestratorkamedyczna.pl. 

Katarzyna Łempicka

Jest doświadczonym trenerem, managerem placówki medycznej, Inspektorem Ochrony Danych, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Bezpieczeństwa Informacji według normy ISO/IEC 27001:2017 i ISO/IEC 27701:2019, certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:2018 oraz autorką bloga rejestratorkamedyczna.pl. 
Doktor nauk prawnych, adwokat. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się ochroną prawną placówek medycznych w zakresie procesowym i nieprocesowym, ponadto prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania i funkcjonowania placówek medycznych.

Maciej Gibiński

Doktor nauk prawnych, adwokat. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się ochroną prawną placówek medycznych w zakresie procesowym i nieprocesowym, ponadto prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania i funkcjonowania placówek medycznych.
Trener i właściciel firmy szkoleniowej POZIOM 4, od 2006 roku realizujący projekty rozwojowe w zakresie zarządzania, komunikacji, budowania zespołów, sprzedaży usług medycznych i obsługi pacjenta i klienta. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant systemu psychometrycznego MindSonar i systemu ewaluacji szkoleń KirkPatrick Partners. Do tej pory przepracował na sali szkoleniowej ponad 18000 godzin, spędzonych na rozwijaniu ludzi.

Łukasz Laskowski

Trener i właściciel firmy szkoleniowej POZIOM 4, od 2006 roku realizujący projekty rozwojowe w zakresie zarządzania, komunikacji, budowania zespołów, sprzedaży usług medycznych i obsługi pacjenta i klienta. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant systemu psychometrycznego MindSonar i systemu ewaluacji szkoleń KirkPatrick Partners. Do tej pory przepracował na sali szkoleniowej ponad 18000 godzin, spędzonych na rozwijaniu ludzi.
Jest Prezesem Zarządu kliniki.pl, platformy, która od prawie 8 lat dostarcza pacjentów do klinik. Od wielu lat zajmuje się budowaniem biznesów w świecie Internetu. Znawca marketingu internetowego, e-commerce oraz zarządzania. Z wykształcenia niedoszły doktor socjologii. 

Marcin Fiedziukiewicz

Jest Prezesem Zarządu kliniki.pl, platformy, która od prawie 8 lat dostarcza pacjentów do klinik. Od wielu lat zajmuje się budowaniem biznesów w świecie Internetu. Znawca marketingu internetowego, e-commerce oraz zarządzania. Z wykształcenia niedoszły doktor socjologii. 
Doradca ds. zarządzania. Od 2001 roku jest związana z zarządzaniem w polskich firmach, a od 2007 – właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Empiria oraz konsultant biznesowy. Specjalizuje się w strategicznym i kompleksowym wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Monika Sienkiewicz

Doradca ds. zarządzania. Od 2001 roku jest związana z zarządzaniem w polskich firmach, a od 2007 – właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Empiria oraz konsultant biznesowy. Specjalizuje się w strategicznym i kompleksowym wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych związanych z systemem opieki zdrowotnej w Polsce (NFZ), oraz jako kierownik projektów IT (ZUS). Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Jest członkiem zespołu wdrożeniowego w Projekcie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System E-zdrowie, P1).

  Agnieszka Rudnicka-Szymczak 

Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach państwowych związanych z systemem opieki zdrowotnej w Polsce (NFZ), oraz jako kierownik projektów IT (ZUS). Posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Jest członkiem zespołu wdrożeniowego w Projekcie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (System E-zdrowie, P1).
szkolenia i doradztwo z zakresu strategii przedsiębiorstwa. Doświadczenie uzyskane przede wszystkim jako prezes zarządu i szkoleniowiec w przedsiębiorstwach świadczących usługi profesjonalnych szkoleń i doradztw. 

Bogna Zaborowska-Smagacz 

szkolenia i doradztwo z zakresu strategii przedsiębiorstwa. Doświadczenie uzyskane przede wszystkim jako prezes zarządu i szkoleniowiec w przedsiębiorstwach świadczących usługi profesjonalnych szkoleń i doradztw. 
Radca prawny, Dział Prawa Medycznego w Kancelarii Prawnej SMOK w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Śląskim. Praktykę zawodową skupia na kompleksowej obsłudze prawnej klientów biznesowych, w szczególności podmiotów leczniczych, a także w zakresie prawa medycznego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności za błędy medyczne oraz naruszeń przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych.

Beata Smolczewska

Radca prawny, Dział Prawa Medycznego w Kancelarii Prawnej SMOK w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Śląskim. Praktykę zawodową skupia na kompleksowej obsłudze prawnej klientów biznesowych, w szczególności podmiotów leczniczych, a także w zakresie prawa medycznego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności za błędy medyczne oraz naruszeń przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych.
adwokat w Kancelarii Czyżewscy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem farmaceutycznym, prawem wyrobów medycznych, prawem własności intelektualnej, a także nowymi technologiami. Dariusz zajmuje się pomocą prawną w zakresie działania podmiotów leczniczych. Przygotowuje  opinie, opracowuje zagadnienia prawne związane  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jak również wymogów regulacyjnych i informacyjnych względem pacjentów. Jest autorem licznych artykułów o tematyce prawa farmaceutycznego, praw autorskich oraz prawa związanego ze sztuczną inteligencją.

Dariusz Tarabasz

adwokat w Kancelarii Czyżewscy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem farmaceutycznym, prawem wyrobów medycznych, prawem własności intelektualnej, a także nowymi technologiami. Dariusz zajmuje się pomocą prawną w zakresie działania podmiotów leczniczych. Przygotowuje  opinie, opracowuje zagadnienia prawne związane  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jak również wymogów regulacyjnych i informacyjnych względem pacjentów. Jest autorem licznych artykułów o tematyce prawa farmaceutycznego, praw autorskich oraz prawa związanego ze sztuczną inteligencją.
jest prezesem firmy badawczo-szkoleniowej OnData. Od lat jej pasją i pracą są badania User i Customer Experience. Doktorat z literaturoznawstwa zrobiła na paryskiej Sorbonie, a umiejętności badawcze pogłębiała zdobywając kolejne certyfikaty UX Researcher Nielsen Norman Group oraz Data Communication Through Storytelling Massachusetts Institute of Technology (MIT). Od 2008 roku bada, wykłada i szkoli. W tym czasie przeprowadziła już pewnie ponad 10 tys. godzin zajęć, warsztatów i szkoleń. Występuje na konferencjach, eventach biznesowych i branżowych. Szkoli z badań marketingowych i Data Storytelling. Badania prowadzi dla wielu branż, w tym transportowej, budowlanej, produkcyjnej, usługowej i medycznej.

dr Anna Martens

jest prezesem firmy badawczo-szkoleniowej OnData. Od lat jej pasją i pracą są badania User i Customer Experience. Doktorat z literaturoznawstwa zrobiła na paryskiej Sorbonie, a umiejętności badawcze pogłębiała zdobywając kolejne certyfikaty UX Researcher Nielsen Norman Group oraz Data Communication Through Storytelling Massachusetts Institute of Technology (MIT). Od 2008 roku bada, wykłada i szkoli. W tym czasie przeprowadziła już pewnie ponad 10 tys. godzin zajęć, warsztatów i szkoleń. Występuje na konferencjach, eventach biznesowych i branżowych. Szkoli z badań marketingowych i Data Storytelling. Badania prowadzi dla wielu branż, w tym transportowej, budowlanej, produkcyjnej, usługowej i medycznej.
Radca prawny i partner Kancelarii Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych. Osoba z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w prawie korporacyjnym. Na co dzień pomaga przedsiębiorcom w sprawach gospodarczych, w szczególności w zakresie sukcesji i przekształceń działalności gospodarczych w spółki kapitałowe. Sprawny negocjator i dokładny analityk. Ceni sobie biznesowy networking i budowanie dobrych relacji. Od 2012 roku nieprzerwanie publikuje na łamach dwumiesięcznika „Radca prawny”, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Przemysław Kosiński   

Radca prawny i partner Kancelarii Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych. Osoba z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w prawie korporacyjnym. Na co dzień pomaga przedsiębiorcom w sprawach gospodarczych, w szczególności w zakresie sukcesji i przekształceń działalności gospodarczych w spółki kapitałowe. Sprawny negocjator i dokładny analityk. Ceni sobie biznesowy networking i budowanie dobrych relacji. Od 2012 roku nieprzerwanie publikuje na łamach dwumiesięcznika „Radca prawny”, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Ekspert w zakresie dotacji unijnych i programów pomocowych, CEO w mjc sp. z o.o. Dotacje pozyskuje już od 20 lat pomagając przedsiębiorcom realizować ich marzenia i plany. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz podyplomowych studiów zarządzania projektami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i współautor kilkuset projektów, które otrzymały ponad 300 mln dofinansowania z funduszy europejskich. Ekspert ds. oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Praktyczne doświadczenie nabywał w ramach programów przedakcesyjnych i późniejszych perspektyw finansowych UE. Pracował razem z zespołem m.in. dla MTU, BorgWarner, Tarkett, RBC Bearings, Eltel Networks Energetyka i wielu innych.

Michał Janas

Ekspert w zakresie dotacji unijnych i programów pomocowych, CEO w mjc sp. z o.o. Dotacje pozyskuje już od 20 lat pomagając przedsiębiorcom realizować ich marzenia i plany. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz podyplomowych studiów zarządzania projektami na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i współautor kilkuset projektów, które otrzymały ponad 300 mln dofinansowania z funduszy europejskich. Ekspert ds. oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Praktyczne doświadczenie nabywał w ramach programów przedakcesyjnych i późniejszych perspektyw finansowych UE. Pracował razem z zespołem m.in. dla MTU, BorgWarner, Tarkett, RBC Bearings, Eltel Networks Energetyka i wielu innych.
radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Konrad Polewski. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie procesowym. Z prawem medycznym związany już od czasów studenckich. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego. Na sali sądowej spędził liczne godziny, w szczególności na sprawach dotyczących dochodzenia zadośćuczynień oraz odszkodowań. Prelegent konferencji naukowych oraz wykładowca na jednej z Wyższych Uczelni z zakresu prawa medycznego.

Konrad Polewski

radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Konrad Polewski. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie procesowym. Z prawem medycznym związany już od czasów studenckich. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego. Na sali sądowej spędził liczne godziny, w szczególności na sprawach dotyczących dochodzenia zadośćuczynień oraz odszkodowań. Prelegent konferencji naukowych oraz wykładowca na jednej z Wyższych Uczelni z zakresu prawa medycznego.
doktor nauk ekonomicznych i finansów w zakresie wyboru form koordynacji w gospodarowaniu danymi osobowymi w podmiotach leczniczych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Inspektor ochrony danych. Specjalista ds. spraw zgodności (compliance) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Doradca zawodowy. Audytor ISO 9001 i 18001 z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Związany z branżą medyczną od 1989 roku. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie zarządzania jakością i ochrony danych osobowych.

Wojciech Krówczyński

doktor nauk ekonomicznych i finansów w zakresie wyboru form koordynacji w gospodarowaniu danymi osobowymi w podmiotach leczniczych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Inspektor ochrony danych. Specjalista ds. spraw zgodności (compliance) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Doradca zawodowy. Audytor ISO 9001 i 18001 z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Związany z branżą medyczną od 1989 roku. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie zarządzania jakością i ochrony danych osobowych.